Radna grupa sastavljena od članova Saveta za organsku proizvodnju i predstavnika Uprave za zaštitu bilja, koju je formiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  je završilo izradu i godišnje ažuriranje  Liste sredstava za zaštitu bilja  i Liste sredstava za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta za organsku proizvodnju. Radna grupa će i u narednom periodu nastaviti sa radom, odnosno ažuriranjem pomenutih listi. U produžetku možete preuzeti liste