U prethodnom periodu, Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“ je u više navrata, pre svega kroz savetodavni rad, projekte, isto tako kroz podršku udruženjima i ostalim grupacijama učestvovalo u očuvanju prirodne sredine. Kako se od 2009. godine, svakog 11. aprila, već  deset godina zaredom obeležava „Dan zaštite prirode Srbije“ udruženje ovim putem želi da skrene pažnju svim učesnicima u lancu proizvodnje organske hrane i onim koji to tek treba da postanu i svim ostalim da još više čuvaju, štite i unapređuju biodiverzitet, štite prirodu zbog postojećih i generacija koje dolaze. S tim u vezi „Serbia Organika“ nastavlja saradnju sa svim relevantnim institucijama i pojedincima u oblasti organske proizvodnje i zaštite životne sredine. Jedan od skupova koji svojom misijom pokušava da skrene pažnju na primere dobre i loše prakse u očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine i biodiverziteta jeste naučno stručni skup „Otvoreni dani biodiverziteta“. Skup koji od 2011. godine održava na različitim lokacijama u Republici Srbiji a čiji je jedan od suorganizatora Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“. Skup kroz različite aspekte delovanja skreće pažnju javnosti na značaj očuvanja pre svega biljnih ali i ostalih prirodnih resursa. U okviru skupa se prezentuju aktuelne teme iz oblasti organske proizvodnje i biodiverziteta. Skup prati i niz različitih aktivnosti koje se odvijaju putem predavanja, radionica, televizijskih nastupa, objavljivanjem saopštenja u štampanim i elektronskim medijima i sl.