Sertifikovani organski proizvodi prodaju se na pijacama, u specijalizovanim prodavnicama, megamarketima i na samim farmama.

Pogledajte prvi katalog ponude organskih proizvoda

KATALOG ORGANIK

https://drive.google.com/file/d/1W7ybP1tL31oG_XAcBR_Trmdq2dvixWee/view

 

Magazine Organic

Proizvođač je dužan da prilikom stavljanja u promet organskih proizvoda poseduje važeći sertifikat ovlašćene kontrolne organizacije.

U maloprodajnim objektima, u kojima se prodaja organskih proizvoda, može se na vidnom mestu staviti tabla, plakat, odnosno nalepnica sa oznakom kojom se obeležava organski proizvod.


Na pijacama na kojima se prodaju organski proizvodi, proizvođači i distributeri moraju na pijačnoj tezgi istaći oznaku kojom se obeležava organski proizvod, kao i kopiju sertifikata, odnosno potvrde koju izdaje ovlašćena kontrolna organizacija ako se radi o uvoznim proizvodima.

Na ambalaži/pakovanju, reklamnom materijalu, pratećoj dokumentaciji i etiketama organskih proizvoda mogu se nalaziti termini odnosno skraćenice koji označavaju poreklo organskog proizvoda kao što su: ekološki, biološki, organik, odnosno eko, bio i org. i sl., kao i privatna oznaka proizvođača ili udruženja proizvođača.