Promet organskih proizvoda kao i onih iz druge godine konverzije (koji se tako mogu označiti tek po isteku godinu dana od potpisivanja ugovora sa kontrolnom organizacijom) može se obavljati na samom imanju, u maloprodajnim i veleprodajnim objektima,  na pijacama, kao i na izložbama, sajmovima i ostalim promotivnim manifestacijama.

Proizvođač je dužan da, prilikom stavljanja u promet organskih proizvoda, poseduje važeći sertifikat ili potvrdu o konverziji ovlašćene kontrolne organizacije.

Na ambalaži/pakovanju, reklamnom materijalu, pratećoj dokumentaciji i etiketama organskih proizvoda mogu se nalaziti termini odnosno skraćenice koji označavaju poreklo organskog proizvoda kao što su: ekološki, biološki, organik, odnosno eko, bio i org. i sl., kao i privatna oznaka proizvođača ili udruženja proizvođača.

U maloprodajnim objektima, u kojima se obavlja promet organskih proizvoda, može se na vidnom mestu staviti tabla, plakat, odnosno nalepnica sa oznakom kojom se obeležava organski proizvod.

Na pijacama na kojima se obavlja promet organskih proizvoda, proizvođači i distributeri moraju na pijačnoj tezgi istaći oznaku kojom se obeležava organski proizvod, kao i kopiju sertifikata, odnosno potvrde koju izdaje ovlašćena kontrolna organizacija ako se radi o uvoznim proizvodima.