Na osnovu saopštenja za javnost IFOAM EU o pregledu regulative u organskoj poljoprivredi zaključak je da  još uvek nema nikakvog dogovora po pitanju nove regulative u organskoj poljoprivredi.
Sastanak Saveta Ministara koji je održan 12.06. u Briselu, nije promenio mišljenje organskog sektora o trenutnoj nacrtu teksta koji predstavlja sadržaj novog zakonskog propisa. Stavovi IFOAM EU (International Federation of Organic Agriculture Movements EU Group), EOCC                      ( European Organic Certifiers Council) , FTAO (Fair Trade Advocacy Office) i dalje dovode u pitanje stvarnu dodatnu vrednost i tehničku ispravnost predloga propisa.
Takođe se u saopštenju ističe da i posle pet godina pregovaranja, organske operateri i građani EU zaslužuju propis koji je čitljiv, dosledan i  koga je lako sprovesti na terenu. Odlaganje rasprave o kontroverznim temama može da bude način da se postigne politički dogovor – ali po koju cenu?navodi se u saopštenju.
Mnoge od tema koje su dokazale da poboljšanje postojećeg zakonodavstva – uključujući grupnu sertifikaciju, proteinska hraniva, saučesništvo u uvozu i drugi – mogu lako da se primene u postojećem zakonodavstvu putem primene propisa.
Ako do polovine juna, tekst nije bitno poboljšan i ne pruža očekivanu dodatnu vrednost,  pa 3 pomenute organizacije traže od država članica, Evropskog parlamenta i Evropske komisije da rade na razvijanje postojećeg zakonodavstva. Sadašnji zakon može biti sposoban da podrži razvoj organskog sektora i pomogne organske operatere u njihovom napornom radu u pružanju visokog kvaliteta hrane i javne koristi za društvo.
IFOAM EU ( International Federation of Organic Agriculture Movements EU Group), EOCC ( European Organic Certifiers Council) , FTAO (Fair Trade Advocacy Office) ostaju i na dalje konstruktivna da će poslati predloge o tome kako poboljšati zakonodavstvo, kako bi se osigurali da se kreiraju pravi uslovi za razvoj organske poljoprivrede širom EU, u skladu sa svojim principima.

Izvor: IFAOAM EU PRESS STATEMENT