Koraci koje treba preduzeti:

 
Korak 1  Odluka da se započne sa organskom proizvodnjom

Na pravom ste putu!

Zahtev za organski proizvedenom hranom je u konstantnom porastu kao reakcija na saznanje o negativnim efektima ustaljenih načina proizvodnje. Podaci o štetnosti pesticida i činjenica da veštačka đubriva mogu sadržati radioaktivne materije su pospešili nov način proizvodnje kojim se izbegavaju ove opasnosti. Organska proizvodnja bez upotrebe insekticida, pesticida, fungicida i veštačkih đubriva, regulatora rasta, hormona, antibiotika i genetski modifikovanih organizama predstavlja ultimativni izbor svake nacije koja vodi računa o sopstvenom zdravlju.
Organska proizvodnja u Srbiji je sve popularnija i ekonomski značajnija, a zahvaljujući potencijalima koji se pre svega ogledaju u usitnjenom posedu i zemljištu koje nije kontaminirano štetnim materijama, ovaj vid poljoprivrede može značajno doprineti razvoju ruralnih područja, a time i poljoprivrede uopšte. Zbog toga je organska proizvodnja postavljena kao jedan od prioriteta razvoja poljoprivrede i čini integralni deo strategije za ruralni i poljoprivredni razvoj Republike Srbije

7

 

Korak 2  Pohađanje obuke iz organske proizvodnje

Edukacija iz oblasti organske proizvodnje je od izuzetnog značaja, kako teorijska tako i praktična. Pohađajte obuke iz ove oblasti i potrudite se da posetite organska gazdinstva i da podelite iskustva sa proizvođačima.

 

IMG_20171204_101915

DSCF8358

 

Korak 3   Uključivanje u organsku proizvodnju

 

Procedura uključivanja u organsku proizvodnju je sledeća:

  • Informisanje  o ovlašćenim kontrolnim organizacijama za tekuću godinu (preuzmi listu ovlašćenih kontrolnih organizacija za 2018. godinu) http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/download/organska/Spisak%20ovlascenih%20kontrolnih%20organizacija%202018.pdf

  • Uspostavljanje kontakta sa kontrolnim organizacijama.

  • Podnošenje prijave za uključivanje u organsku proizvodnju koju vam dostavlja odabrana kontrolna organizacija.

  • Zaključivanje ugovora između proizvođača i  izabrane kontrolne organizacije.

  •    Početak procesa  konverzije  (prelazni period) počinje da teče od dana potpisivanja ugovora sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom

PERIOD KONVERZIJE u biljnoj organskoj proizvodnji traje najmanje 2 (za jednogodiš je biljne vrste) ili 3 godine ( za višegodišnje biljne vrste),                                   a u  stočarskoj proizvodnji je taj period definisan posebno za svaku vrstu životinja u Pravilniku   http://www.serbiaorganica.info/wp-content/uploads/2012/08/Pravilnik-o-kontroli-i-sertifikaciji-7.04.2011..pdf

  •    Podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata po isteku perioda konverzije.

Detaljnije informacije možete pronaći u priručniku „Kako do sertifikovanog organskog proizvoda” i „Vodič kroz propise u organskoj proizvodnji“