Koraci koje treba preduzeti:
Korak 1  Odluka da se započne sa organskom proizvodnjom

Korak 2   Pohađanje obuke iz organske proizvodnje

Korak 3   Ulazak u organsku proizvodnju

Procedura uključivanja u organsku proizvodnju je sledeća:

  • Informisanje  o ovlašćenim kontrolnim organizacijama za tekuću godinu (preuzmi listu)

  • Uspostavljanje kontakta sa kontrolnim organizacijama.

  • Podnošenje prijave za uključivanje u organsku proizvodnju koju vam dostavlja odabrana kontrolna organizacija.

  • Zaključivanje ugovora između proizvođača i kontrolne organizacije.

  • Početak procesa  konverzije počinje da teče od dana potpisivanja ugovora.
  • Podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata po isteku perioda konverzije.

Detaljnije informacije možete pronaći u priručniku „Kako do sertifikovanog organskog proizvoda”.