Kontrolne organizacije, članovi Nacionalne Asocijacije, koji imaju ovlašćenje od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje za 2017. godinu su:

CONTROL UNION DANUBE 

Bul Mihajla Pupina 21, 11000 Beograd;
tel: 011 2139 541, 011 3149 918
e-mail: sdjurdjevic@controlunion.com
www.controlunion.com

ECOCERT BALKAN D.O.O BEOGRAD

Glavna 13M/III ,11080 Beograd
tel: 011 2198 352
е-mail: office.balkan@ecocert.com

www.ecocert.rs

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA D.O.O (CIN)

Zmaja od Noćaja 11,Beograd

tel.: 011 2625-077; 2185-567; 2183-227
2625-289; 2634-596; 2626-882

e-mail: kontakt@cin.co.rs

 http://www.cin.co.rs/

ECOVIVENDI D.O.O 

Voje Veljkovića 5,Beograd

tel/fax: +381 11 2451-377

e-mail: office@ecovivendi.rs

http://ecovivendi.rs/

 

SPISAK SVIH OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE ORGANSKE PROIZVODNJE ZA 2017. GODINU

http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/download/organska/Spisak%20ovlascenih%20kontrolnih%20organizacija%202017.pdf