Priručnici:

„Biološka zaštita bilja i otporne sorte u organskoj proizvodnji“

„Suzbijanje korova u organskoj proizvodnji“

„Dozvoljena sredstva za zaštitu u organskoj proizvodnji“

 

 

 

Medju najizazovnijim temama iz oblasti organske biljne proizvodnje za svakog proizvodjača su svakako pitanja principa odnosno pristupa i načina sprovodjenja biološke zaštite bilja, suzbijanje korova kao jednog od vrlo značajnih problema u zaštiti bilja, upotreba otpotnih sorti kao jedna od važnih agrotehničkih mera kao i primena dozvoljenih sredstava za zaštitu- biopesticida, koja je kao mera zastite opravdana samo u situacijama kada sve ostale preventivne agrotehničke mere nisu dovoljno efikasne.

Zbog velikog značaja ovih tema za proizvodnju kao i nedostatka literauture na srpskom jeziku Nacionalno udruženje Serbia organika je, uz podršku Nemačke organizacije GIZ ACCESS, izdalo 3 nova priručnika  autora Prof dr Slobodana Milenković.