ORGANSKA PROIZVODNJA

Zakon o organskoj proizvodnji-januar 2011.

Zakon o organskoj proizvodnji

Pravilnici

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (objavljen u Službenom glasniku RS br. 48/11)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (objavljen u Službenom glasniku RS br. 40/12)

Baza reproduktivnog materijala

База репродуктивног материјала

Instrukcije

Инструкција којом се утврђују услови за производњу, контролу и сертификацију органских производа који се извозе на тржиште Европске уније

Obaveštenja

Обавештење добављача репродуктивног материјала за упис биљних врста и сорти које су произведене методама органске производње у базу репродуктивног материјала

Zahtevi

Захтев за скраћење дужине трајања периода конверзије у органској биљној производњи

Захтев за одобрење коришћења репродуктивног материјала из конвенционалне производње

Захтев за одобрење изузећа од технолошких поступака прераде органских производа

Захтев за одобрење изузећа од примене метода органске сточарске производње

PODSTICAJI

Zakon o podsticajima i ruralnom razvoju

Zakon o podsticajima i ruralnom razvoju

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj proizvodnji 

Uredbna o raspodeli podsticaja u poljoprivredi

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2013.

Ispravka Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2013.