LITERATURA U PONUDI

Nacionalno udruženje Serbia Organika u ponudi ima sledeću literaturu:

Br.       Naziv Autor
   1. Kako do sertifikovanog organskog proizvoda I.Simić,  S.Ognjenović
   2. Biološka zaštita bilja i otporne sorte u organskoj proizvodnji Prof. dr S.Milenković
   3. Organska proizvodnja jagodičastog voća Prof. dr S.Milenković
 4.   Vodič za organsku proizvodnju ribizle, kupine  borovnice  Prof. dr S.Milenković
   5. Dozvoljena sredstva za zaštitu u organskoj proizvodnji Prof. dr S.Milenković
   6. Organska proizvodnja lekovitog bilja Dr R.Jevđović
   7. Organska proizvodnja heljde i alternativnih žita Prof. dr S.Oljača
Prof. F.Bavec
   8. Organska bašta  i  Organska bašta 2 S.Ognjenović
   9. Vodič za organsku proizvodnju maline Prof. dr S.Milenković
 10. Vodič za organsku proizvodnju jagode Prof. dr S.Milenković
 11. Vodič za organsku proizvodnju višnje Prof. dr S.Milenković
 12. Suzbijanje korova u organskoj proizvodnji Prof. dr S.Milenković
 13. Vaš Vodič kroz propise za org. poljopr. u Srbiji GIZ, Serbia Organika
 14. Začinske i lekovite biljke u organskoj bašti S.Ognjenović
 15. Kompost -srce orgnske bašte S.Ognjenović
 16. Bašta za početnike S.Ognjenović
17. Kako ostvariti profit u organskoj proizvodnji ? Prof. dr Zorica Sredojević, Ivana Simić 
 18. .   Organsko vinogradarstvo           Prof dr Nada Korać
 19. Priprema organski gajenih namirnica  S.Ognjenović

 

 

Literaturu možete poručiti telefonom na 065/ 855 68 68 ili na e-mail office@serbiaorganica.org

Naručenu literaturu šaljemo brzom poštom sa otkupninom, uvećanu za troškove slanja.

Brošure i lifleti:

Podrzimo organsko brošura

Zašto bi organski proizvodi trebali biti češće zastupljeni na našoj trpezi

Zašto organska hrana i organska proizvodnja

 

Publikacije:

 

Organska poljoprivreda u Srbiji-2017

Organic agriculture in Serbia at a glance-2017

Priručnik za gajenje organske soje 

Organska proizvodnja – neiskorišćen potencijal Republike Srbije 

Organska poljoprivreda u Srbiji 2014

Organic Agriculture in Serbia At a glance 2014

Organska poljoprivreda Srbiji srb 2013

Organic Agriculture in Serbia at a glance 2013 engl

ORGANSKA POLJOPRIVREDA U SRBIJI 2012

ORGANIC_AGRICULTURE_IN_SERBIA_2012

Organic_Agriculture_in_Serbia 2011

Priručnik -INOVATIVNI PROGRAMI UNAPREĐENJA ORGANSKE PROIZVODNJE

Food industry Serbia

Akreditacija nastavnih programa iz OP, kriterijumi i smernice

Generalni komunikacijski koncept za OP 

Vodič za usluge poslovnog razvoja 

Vodič za povezivanje učesnika u organskom sektoru 

Otvorene i Poslovne škole za poljoprivredne proizvođače 

Vežbe iz organske poljoprivrede – Priručnik za nastavnike SPŠ 

Procena izgradnje kapaciteta za regionalne specificne organske proizvode u Srbiji

Analiza lanca vrednosti organskih proizvoda specifičnih za Regione u Srbiji

Organic Agriculture Courses Accreditation Criteria and Guideliness

General Communication Concept for OA in Serbia 

Business Development Services Guide

Organic Sector Linkage Opportunities Guide 

Farmer Field and Farm Business Schools Manual 

Organic Agriculture Courses Exercises – Handbook for Teachers

Assessment of Capacity Develop. for the Region Specific Organic Products

Value Chain Analysis of Region Specific Organic Products in Serbia