Nastavnici srednjih poljoprivredno -prehrambeno-tehnoloških škola su putem dvodnevnog seminara koji je 23 i 24.02. u Banji Vrujci organizovala Serbia Organika uz podršku GIZ -a – projekta za podršku razvoju privatnog sektora u Srbiji (PSD) imali mogućnost da saznaju o organskoj proizvodnji, njenim principima, standardima i zakonskom okviru, tehnologijama proizvodnje i prerade, ekonomskim aspektima prozvodnje, prerade i plasmana, tržištu itd.

Serbia Organika sprovodi ove edukacie na osnovu akreditacije programa pod nazivom „Organska proizvodnja i prerada organske hrane“ koju je dobila od strane Zavoda za unapredivanje obrazovanja i vaspitanja Ministarstva prosvete – program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika srednih stručnih škola.

Nastavnici ovih škola su veoma važna poluga za prenos znanja i veština iz oblasti organske proizvodne đacima kako bi ih motivisali da započnu sopstveno poslovanje iz ove oblasti.Sredne stručne škole raspolažu sa poljoprivrednim  imanjima i kapacitetima za proizvodnu preradjenih proizvoda, gde đaci imali priliku da vežbaju proizvodnju i preradu po oranskim principima.

Tokom 2018. godine Serbia Organike će uz poršku GIZ- a organizovati još 3 ovakva seminara.

20180224_09061620180224_09055020180223_120858