Serbia Organika svojim aktivnostima doprinosi realizaciji Nacionalnog Akcionog Plana za razvoj organske proizvodnje u Srbiji.

Nacionalna Asocija  Serbia Organika učestvuje u kreiranju zakonske regulative i na uredbi o organskoj proizvodnji.

„Serbia Organica“  je partner sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa kojim je Memorandumom o saradnji, definisan način i obim saradnje kao i vrsta i dinamika potrebne podrške, a predmet saradnje čini:

 • dostavljanje mišljenja i predloga vezanih za normativnu aktivnost;
 • zajedničko promovisanje organske proizvodnje;
 • razmenu mišljenja i stavova u oblasti organske proizvodnje;
 • učešće u obuci i informisanju nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, značaju i mogućnostima organske proizvodnje i sl.

Serbia Organika edukuje proizvođače, prerađivače kao i potrošače o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima, zalaže se za dobijanje olakšica za članove Asocijacije pri nabavci semenskog i sadnog materijala kao i sredstava za ishranu i zaštitu bilja dozvoljenih u organskoj proizvodnji.

Serbia Organica organizuje učešće naših članova na sajmovima i izložbama u zemlji i inostranstvu.

Izveštaj o radu za 2015. godinu  usvojen na redovnoj sednici Skupštine u decembru 2015. godine 

 izbestaj_o_radu_serbia_organika preuzmi

Izveštaj o radu za 2014. godinu  usvojen na redovnoj sednici Skupštine u decembru 2014. godine

izbestaj_o_radu_serbia_organika__u_periodu_izmedju_dve_skupstine  preuzmi

NAŠE AKTIVNOSTI U PERIODU 2009-2013:

Izveštaj o radu usvojen na Skupštini članova u maju 2013. godine

izvestaj-o-radu-serbia-organika-0d-2009-do-2013-final-doc  preuzmi

AKTIVNOSTI  U  IZRADI  STRATEŠKIH  DOKUMENATA I SARADNJA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA:

 • učestvovali smo u  nacionalnom projektu  Ministarstva poljoprivrede na usklađivanju zakonske regulative u oblasti organske  poljoprivrede u Srbiji u skladu sa evropskom pravnom regulativom ( 2009-2011godine);
 • formiranje Stručnog saveta za organsku proizvodnju pri nadležnom ministarstvu;
 • učestvovali smo u izradi zakona i podzakonskih akata o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji  Republike Srbije;
 • lobirali da se uvećaju  sredstva  namenjena subvencionisanju organske proizvodnje;
 • uputili  smo predlog nadležnom ministarstvu o besplatnoj sertifikaciji manjih poljoprivrednih proizvođača (do 3,5 ha);
 • učestvovali u izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2014-2024;
 • učestvovali u izradi Nacionalnog Akcionog Plana za razvoj organske proizvodnje u Srbiji, 2009 – 2014 kao i njegove revizije za period 2014-2017.
 • uspostavili smo saradnju sa Ministarstvom prosvete na uvođenju  predmeta organske poljoprivredne proizvodnje u poljoprivrednim  stručnim školama u Srbiji
 • inicirali formiranje Grupacije za organsku poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije;
 • uspostavili smo  saradnju sa šest novooformljenih regionalna centra za organsku poljoprivredu (Selenča, Valjevo, Svilajnac, Leskovac, Negotin, Užice);
 • postali smo  punopravni  član IFOAM-a i AVALON-a;

 EDUKATIVNI  CENTAR:

Edukativne aktivnosti od nacionalnog značaja:

 • edukacija 240 savetodavaca iz  svih 35 poljoprivrednih stručnih  službi iz cele Srbije (u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede);
 • edukovali preko 200 profesora poljoprivrednih stručnih  škola sa teritorije cele Srbije na osnovu akreditacije dobijene od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja   (u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu);
 • edukacija kontrolnih  (sertifikacionih) organizacija (u saradnji sa GIZ-om i Poljoprivrednim fakultetom  Univerziteta u Novom Sadu);

Edukacije kao deo redovnih aktivnosti udruženja:

 • seminar iz “Organskog baštovanstva“;
 • saradnja sa lokalnim samoupravama na edukaciji proizvodjača i pomoć pri uspostavljaju organske proizvodnje;
 • Obuka zaposlenih u JPK „Gradske pijace“, jul 2011.;
 • Edukacija zaposlenih u Centru za ispitivanje namirnica Beograd, decembar 2011.;

 INFO CENTAR:

Info centar na Zelenom vencu je oformljen početkom 2011. godine i bavi se pružanjem informacija o organskoj poljoprivredi, pružanjem usluga članovima, edukacijom i prodajom literature.

U sklopu kancelarije je biblioteka koja ima 35 naslova iz oblasti organske poljoprivredne proizvodnje.

 IZDAVAČKI CENTAR:

 • pokrenuli smo izdavanje mesečnog  biltena „Organic news“ koji prati sve aktuelne teme i probleme sektora;
 • izradili smo vodič za proizvođače „Kako do sertifikovanog organskog proizvoda“;
 • izradili smo ,,Knjigu evidencije organske poljoprivredne proizvodnje“;
 • suizdavači  više izdanja iz oblasti organske poljoprivedne proizvodnje.

 CENTAR ZA PROMOTIVNE  i  MARKETINŠKE AKTIVNOSTI:

 • organizovali smo učešće  srpskih preduzeća na najvećem svetskom sajmu organskih proizvoda Biofach – 2010, 2011, 2012, 2013 (uz podršku USAID Agrobiznis projeka, SIEPA-e i GTZ-a);
 • organizovali Izložbu organske proizvodnje Srbije u okviru Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu u maju  2011, 2012, 2013 godine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede;
 • napravili smo bazu podataka „Ko je ko u organskoj Srbiji“ uz podršku USAID Agrobiznis projekta;
 • organizovali smo niz promocija proizvoda iz organske prozvodnje u velikim trgovačkim sistemima uz podršku USAID Agrobiznis projekta;
 • izradili smo vodič za proizvođače „Kako do sertifikovanog organskog proizvoda“;
 • izradili smo ,,Knjigu evidencije organske poljoprivredne proizvodnje“
 • organizovanje  godišnjih  konferencija ;
 • organizovali međunarodne konferencije o organskoj proizvodnji u okviru Novosadskog poljoprivrednog sajma;
 • u saradnji sa JKP „Gradske pijace“ Grada Beograda uspešno smo započeli projekat  „Pijaca organske hrane“ i manifestaciju „Dani organske hrane“;
 • promovisali smo organske proizvode na izložbi u centru Beograda.
 • Sajam poljoprivrede u Svilajncu, 11.septembar 2011.;
 • Sajam Kulinarija 28-30.septembra 2011., na zajedničkom štandu je nastupilo 7 članova;
 • Dani maline, Arilje 22. jun 2012.;
 • Regionalni sajam balkanskog agrobiodiverziteta u Dimitrovgradu , 23.septembar 2011.godine;
 • V Forum o organskoj proizvodnji u Selenči, 23.septembar 2011.;
 • VI Forum o organskoj proizvodnji u Selenči, 28.septembar 2012. godine;
 • Dani organske hrane 8-10.juna 2012., Beograd, nastupilo 22 članice udruženja;
 • Otvoreni dani biodiverziteta, Pančevo, u suorganizaciji sa Institutom „Tamiš“, 22. jun 2011. i 28. jun 2012.godine;
 • Bio Balkan Ekspo 26-29.09.2012. Beograd;

 UČEŠĆE U TRGOVINSKIM MISIJAMA

Trgovinska misija u SAD
”Serbia Organika” je učestvovala, a pod pokroviteljstvom USAID Agrobiznis projekta, u trgovinskoj misiji u SAD (Baltimor i Vašington) od 19. do 23.septembra 2011. godine.
Cilj putovanja bio je upoznavanje sa radom sličnih organizacija u SAD i ostvarivanje poslovnih kontakata za plasman srpskih proizvoda na američko tržiste.
Posetioci su imali priliku da se sastanu u Vašingtonu sa američkim poslovnim udruženjima koja obuhvataju sektore proizvodnje lekovitog bilja i organske hrane, kao i da posete najveći sajam prirodnih i organskih proizvoda u SAD, “Natural Products Expo East“ u Baltimoru.

Poseta srpskih preduzeća Japanu
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) u saradnji sa JICA Balkan office organizovala je od 21.februara do 17. marta 2012. godine u Japanu – Osaki i Tokiju kurs za srpske predstavnike iz oblasti prehrambene industrije i poljoprivrede. U sklopu posete je organizovani obilazak najvećeg sajma prehrambene industrije u ovom delu sveta, FOODEX-a, na kome je učestvovalo, na nacionalnom štandu, 7 predstavnika iz Srbije.

 NAŠI PARTNERI

Angažujući se na pozicioniranju i promovisanju udruženja i informisanju o planiranim aktivnostima, “Serbia Organika’’ je sarađivala u oblasti agrara sa nizom domaćih i stranih organizacija i institucija u Srbiji:

 • Ministarstvo trgovine, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije;
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • SIEPA
 • Privredna komora Srbije;
 • USAID;
 • GIZ/ACCESS;
 • Lokalne samouprave
 • Centar za organsku proizvodnju u Selenči kao i centri u Leskovcu, Valjevu, Svilajncu i Negotinu;
 • JKP „Gradske pijace“;
 • Zelena mreža Vojvodine;
 • Terra’s;
 • Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja;
 • Savetodavna stručna služba pri Institutu „Tamiš“;
 • Agromreža;
 • Raf Production-emisija „Domaćin“

U okviru izložbenog prostora „Domaći dućan“ , koji se nalazi na pijaci Zeleni venac u Beogradu, nalazi se i kancelarija Serbia Organica-e kao i stalna izložba organskih proizvoda.