Serbia Organica je započela sa izdavačkom delatnošću u toku 2010. godine.

Izdanja “Serbia Organica”-e pogledajte ovde:http://www.serbiaorganica.info/literatura-u-ponudi/

Prikaz nekih izdanja 

Organska poljoprivreda u Srbiji 2013 .

Izašlo je iz štampe dvojezično ( na srpskom i engleskom) ažurirano izdanje  studije Organska poljoprivreda u Srbiji 2013. u izdanju Serbia Organica-e.

Analiza  organskog sektora je tema kojom se na našim prostorima prvi put  studiozno  bavio GIZ( tada GTZ) od 2010 godine, kada su strani i domaći eksperti uradili obimnu i detaljnu analizu.Tadašnja studija je uključila sve važne aspekte organske proizvodnje u Srbiji, istorijat, zakonski okvir, tržište  kao i  uopšte njene potencijale i trendove  na stranim tržištima. Tokom 2012 godine je studija od strane Serbia Organica-e uz podršku GIZ ACCESS detaljno ažurirana u skladu sa svim izmenama koje su se u medjuvremenu desile u svim obradjenim aspektima organske proizvodje u Srbiji.

Organska poljoprivreda u Srbiji 2013 .

Organic Agriculture in Serbia At a Glance 2013

„Kako do sertifikovanog organskog proizvoda“ 2011

Na 78. međunarodnom novosadskom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji je održan u maju 2011. godine, promovisan je priručnik  „Kako do sertifikovanog organskog proizvoda“,  autorki  dipl.ing.-mastera Ivane Simić i Snežane Ognjenović.

„Kako do sertifikovanog organskog proizvoda“, izdanje 2011.

„Kako do sertifikovanog organskog proizvoda“2012

Drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje prirucnika „Kako do sertifikovanog organskog proizvoda“,  autorki  dipl.ing.-mastera Ivane Simić i Snežane Ognjenović , pisan je u skladu sa novim Pravilnicima o organskoj proizvodnji i distribuiran je preko Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva I vodoprivrede  širom zemlje. Ovaj vodič upućuje čitaoca na korake  koje treba da preduzme kako bi započeo organsku proizvodnju.Objašnjene su zakonske procedure, a u rečniku pojmova data  su objašnjenja za termine koji su u upotrebi u ovoj oblasti. Takodje , u vodiču se  mogu naći osnovne informacije i o organskoj preradi, uvozu, izvozu, deklarisanju proizvoda,  kaznenim merama nepoštovanja odredbi  „Zakona o organskoj proizvodnji“ Republike Srbije.

„Kako do sertifikovanog organskog proizvoda“, izdanje 2012.

„Organska proizvodnja heljde i alternativnih vrsta žita“

Priručnik ,,Organska proizvodnja heljde i alternativnih vrsti žita“ izašao je iz štampe krajem godine kao jedan od rezultata projekta ,,Unapredjenje organske ratarske proizvodnje u brdsko-planonskim regionima Srbije“ koji se finansira kroz Shemu Konkurentskih Grantova (CGS) u okviru STAR projekta Ministarstva poljoprivrede, trgovine, vodoprivrede i šumrstva Republike Srbije.

Autori priručnika su Prof. Dr Snežana Oljača, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i Dr Franc Bavec, redovni profesor Fakulteta za kmetijstvo i biosistemske vede, Univerza u Mariboru.

”Organska proizvodnja heljde i alternativnih vrsti žita“

 Učestvovali smo u izradi sledećih publikacija:

Organska poljoprivreda

Nacionalna asocijacija “Serbia Organica”, uz podršku “GTZ”-a, Nemačke organizacije za tehničku saradnju, objavila je studiju o potencijalima i stanju u organskoj proizvodnji u Republici Srbiji.

Organska poljoprivreda 2010”

“Organska poljoprivreda 2011”

NOVO!

Izašla su iz štampe  4 prirucnika uz podrsku uz podršku GIZ/ACCESS Programa o organskoj proizvodnji kukuruza, soje, suncokreta i suncokreta.

Organska proizvodnja kukuruza

Organska proizvodnja soje

 Organska proizvodnja suncokreta

Organska proizvodnja pšenice

 

Izašlo je iz štampe dvojezično ( na srpskom engleskom) ažurirano izdanje  studije Organska poljoprivreda u Srbiji 2013. u izdanju Serbia Organica-e.

“Vodiči za organsku proizvodnju”

Nacionalna asocijacija Serbia Organica, uz podršku GIZ/ACCESS Programa podrške razvoju konkurentnosti MSP u Srbiji, objavila je četiri priručnika na temu organske proizvodnje maline, jabuke, višnje i jagode koje je pripremio prof. dr Slobodan Milenković. U svakom od njih predstavljena je po jedna voćna vrsta sa detaljnim uputstvom kako se zasniva i razvija organska proizvodnja.

“Vodič za organsku proizvodnju višnje”

“Vodič za organsku proizvodnju maline”

“Vodič za organsku proizvodnju jagode”

“Vodič za organsku proizvodnju jabuke”

Za sve informacije obratiti se na kontakte ,, Serbia organica“: office@serbiaorganica.org  ili na tel. 065 855 68 68 i 065 855 69 69

Članovi udruženja mogu kupiti naša izdanja po povlašćenoj ceni!