U narednom periodu planiramo:

 • zajedničko učešće srpskih preduzeća na sajmu Biofach 2014. godine u Nirnbergu uz podršku SIEPA-e
 • izradu Žiga garancije Nacionalne asocijacije;
 • edukaciju proizvođača, prerađivača i potrošača (seminari, radionice, stručni skupovi);
 • nastaviti edukaciju profesora srednjih stručnih škola širom Srbije i pomoći uspostavljanju demo farmi u okviru škola;
 • nastavak izdavačke delatnosti i rad na harmonizaciji pravila i procedura u primeni (priručnici, brošure, vodiči);
 • nastavićemo rad na razvijanju i unapređenju projekta ,,Pijaca organske hrane“ u saradnji sa JP ,,Gradske pijace“ Grada Beograda;
 • nastavićemo promotivne aktivnosti u cilju boljeg upoznavanja potrošača sa prednostima i značajem organskih proizvoda;
 • razvijaćemo organsku proizvodnju u saradnji sa poljoprivrednim školama, lokalnim samoupravama i Centrima za organsku proizvodnju;
 • izbor oglednih škola na čijim posedima će se razvijati organska proizvodnja;
 • razvoj berze organskih proizvoda i B2B;
 • razvoj zadrugarstva kao vida poslovanja koji će olakšati plasman proizvoda na inostrano tržište;
 • zalagati se za besplatnu sertifikaciju manjih proizvodjaca;
 • lobiranje za povećanje podsticajnih sredstava u organskoj proizvodnji;
 • dalji rad na harmonizaciji i povezivanju na svim nivoima u sektoru organske proizvodnje Republike Srbije.