Naziv projektaObuka kontrolnih organizacija
Period realizacijeMart 2012 – Septembar 2012
Korisnici projektaKontrolne organizacije
DonatorGIZ ACCESS
Naziv podprojekta **Nastup srpskih firmi na Biofach-u 2012. na nacionalnom štandu „Serbia Organica“-e
Period realizacijeFebruar 2012.
Korisnici podprojektaOrganski proizvođači i prerađivači
DonatorUSAID Agrobiznis projekat
Naziv projekta **Further Development of Organic Sector in Serbia through Education and Trade Promotion by Association ,, Serbia Organica”
Period realizacije29.11.2011. - 1.06.2012.
Korisnici projektaProizvodjaci, prerađivaci i srednje poljoprivredne škole
DonatorUSAID Agrobiznis projekat
Naziv projekta **Akreditovana edukacija nastavnika poljoprivrednih škola ,, Organska poljoprivreda”
Period realizacije1.11.2011. - 1.06.2012.
Korisnici projektaNastavnici poljoprivrednih stručnih škola
DonatorUSAID Agrobiznis projekat, GIZ ACCESS
PartneriPoljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja
Naziv projektaEdukacija poljoprivrednih proizvođača
Period realizacije15.03.2012. - 15.04.2012.
Korisnici projektaPoljoprivredni proizvođači
DonatorOpština Dimitrovgrad
Naziv projektaIzložba organskih proizvoda i hrane
Period realizacijeOktobar 2011.
Korisnici projektaProizvođači i potrošači organskih proizvoda
DonatorSekretarijat za privredu Grada Beograda
Naziv projektaObuka za ISO 22000
Period realizacijeJun 2011.
Korisnici projektaKontrolne organizacije
DonatorGTZ
Naziv podprojekta **Organizacija Nacionalne konferencije
Period realizacijeMaj 2011.
Korisnici podprojektaUčesnici organskog sektora i šira javnost
DonatorUSAID Agribusiness Project
Naziv projektaEdukacija i pružanje pomoći zainteresovanim proizvođačima za uspostavljanje organske proizvodnje
Period realizacije1.11.1010. – 1.12.2011.
Korisnici projektaPoljoprivredna gazdinstva
DonatorSvetska Banka - šema konkurentskih grantova MPTŠV
PartnerAgrar Kontakt - Beograd
Naziv projekta*Increased Export and Sales of Organic Agricurtural Products through Sector Promotion and Information Dissemination by Association “Serbia Organica”
Period realizacije1.10.2010. – 30.06.2011.
Korisnici projektaProizvođači, prerađivaci i potrošači organskih proizvoda
DonatorUSAID Agribusiness Project
Naziv podprojekta*Nastup srpskih firmi na Biofach-u 2011. na nacionalnom štandu „Serbia Organica“-e
Period realizacijeFebruar 2011.
Korisnici podprojektaOrganski proizvođači i prerađivači
DonatorUSAID Agribusiness Project
Naziv podprojekta*Izdavanje mesečnog biltena “Organic News”
Period realizacijeOktobar 2010 – Avgust 2011.
Korisnici podprojektaOrganski sector u celini
DonatorUSAID Agribusiness Project
Naziv podprojekta*Izrada Baze podataka “Ko je ko u organskoj poljoprivredi Srbije”
Period realizacijeOktobar 2010 – Decembar 2010.
Korisnici podprojektaSvi zainteresovani za organsku proizvodnju
DonatorUSAID Agribusiness Project
Naziv podprojekta*Promotivna kampanja u megamarketima
Period realizacijeOktobar 2010 – Novembar 2010.
Korisnici podprojektaProzvođači i potrošači organskih proizvoda
DonatorUSAID Agribusiness Project
Naziv projektaEdukacija savetodavaca u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje
Period realizacijeMaj 2010.
Korisnici projektaSavetodavne stručne službe Srbije
DonatorMinistarstvo poljoprivrede
Naziv projektaUčešće srpskih firmi na Biofach-u 2010. na nacionalnom štandu „Serbia Organica“-e
Period realizacijeFebruar 2010.
Korisnici projektaOrganski proizvođači
DonatorGTZ, USAID Agribusiness Project, SIEPA
Naziv projektaZašto organsko?
Period realizacijeOktobar 2009 - Decembar 2009.
Korisnici projektaPotrošači organskih proizvoda
DonatorMinistarstvo poljoprivrede