Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje

„SERBIA ORGANIKA“

Kontakt informacije:
Kancelarija, INFO centar:
Bojanska 19
11000 Beograd
Republika Srbija
Telefon: +381 (0 )11 3283‐085
Mob: +381 (0) 65 855‐68‐68
Fax: +381 (0) 11 3283‐0‐85
E‐mal: office@serbiaorganica.org Web site: www.serbiaorganica.info
Upravni odbor čini 11 članova:                                                                                                                                                                                                                                                                   Predsednik Upravnog odbora: Prof. dr Snežana Oljača, zamenik predsednika UO:Dr Vladimir Filipović, Dr Vladan Ugrenović, Ivana Simić, Gordana Šokšič,  Olga Kešelj, Prof. dr Zorica Sredojević,  Sergej Ivanov, Snežana Ognjenović, Teodora Đorđević, Zoran Matič

Generalni sekretar i zakonski zastupnik: MSc Ivana Simić

Pogledajte brošuru o našoj asocijaciji na srpskom i engleskom jeziku:
Serbia organica

O NAMA

“Serbia Organika” je nezavisna, nevladina i neprofitna građanska organizacija, osnovana na inicijativu zainteresovanih strana iz organskog sektora.

Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“ osnovano je u maju 2009. godine na inicijativu Ministarstva poljoprivrede kao krovna organizacija sa ciljem pružanja podrške razvoju organske proizvodnje i promovisanja organske proizvodnje u Srbiji. „Serbia Organika“ udružuje celokupan sektor organske poljoprivrede na teritoriji Republike Srbije i strateški je partner državnim i inostranim institucijama u cilju usklađivanja i koordinacije razvoja organske poljoprivrede u Srbiji.

„Serbia Organika“ je partner sa Ministarstvom poljoprivrede sa kojim  sarađuje:

• dostavljanje mišljenja i predloga vezanih za normativnu aktivnost;
• zajedničko promovisanje organske proizvodnje;
• razmenu mišljenja i stavova u oblasti organske proizvodnje;
• učešće u obuci i informisanju nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, značaju i mogućnostima organske proizvodnje i sl.

 

“Serbia Organika” je član međunarodnih organizacija IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), AVALON ( Fondacija za unapređenje održivog ruralnog razvoja Centralne i Istočne Evrope ) i ISOFAR (Medjunarodnog društva za istraživanja u organskoj poljoprivredi ) i Donau Soya udruženja.

NAŠA MISIJA

Naša misija je unapređenje zdravlja ljudi, životinja i okruženja (tlo, voda, atmosfera). Želimo da doprinesemo očuvanju prirodnih resursa i da sačuvamo ukus «majke prirode» za buduće naraštaje.

Naša misija je da pomognemo srpskom organskom poslovanju da postane pouzdan i konkurentan
snabdevač organskom hranom na lokalnom i međunarodnom tržištu.

NAŠI CILJEVI

-Harmonizacija svih interesa u organskom lancu vrednosti;

-Razvoj i povećanje učešća organske proizvodnje u svim granama poljoprivredne proizvodnje;

– Podrška institucionalnoj izgradnji i razvoju;

-Kontinuirano unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja u organskoj proizvodnji;

-Podizanje nivoa znanja proizvodjača, kontrolnih organizacija, trgovaca i potrošača;

-Aktivno zauzimanje na izradi propisa kojima se reguliše oblast organske proizvodnje i zaštite životne sredine sa propisima koje je potrebno uskladiti sa organskom proizvodnjom u cilju efikasne primene istih;

-Podrška fer i održivim ekonomskim pristupima.

-Aktivno učešće u zaštiti životne sredine aktivnostima na  očuvanju, zaštiti  i unapredjenjusvih prirodnih resursa – voda, zemljišta, vazduha, biološke raznovrsnosti, ugroženih prirodnih vrsta, genetičkih resursa u cilju doprinosa orživom razvoju;

-Podrška razvoju ruralnih i marginalnih područja na teritoriji Republike Srbije;

-Aktivno učešće u aktivnostima koje imaju za cilj umanjenje klimatskih promena;

-Učešće u harmonizaciji svih propisa iz oblasti organske proizvodnje, ruralnog razvoja, zaštite životne sredine i održivog razvoja sa propisima EU;

-Aktivno učešće u pregovaračkom postupku Republike Srbije za pristupanje Evropskoj Uniji u pregovaračkim grupama 11 i 27;

-Podrška obezbedjenju potrebnih inputa za obavljenje organske proizvodnje;

-Razvoj domaćeg tržišta;

-Podrška razvoja organske proizvodnje kao sastavnom delu nacionalne. politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Republike Srbije, na lokalnom i nacionalnom nivou;

-Povećanje izvoza;

-Podrška udruživanju;

Uspostavljanje operativnog sistema kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u skladu sa propisima EU.

NAŠE AKTIVNOSTI:

AKTIVNOSTI U IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA i SARADNJA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA:

• učešće u izradi finalne verzije dokumentaNacionalnog akcionog plana za razvoj organske
proizvodnje za period 2015.-2020.god;
• učestvovali smo u nacionalnom projektu Ministarstva poljoprivrede na usklađivanju zakonske
regulative u oblasti organske poljoprivrede u Srbiji u skladu sa evropskom pravnom regulativom ( 2009‐2011 godine);
• učestvovali smo u izradi zakona i podzakonskih propisa ( Pravilnika i Uredbi) o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srbije;
• učestvovali u izradi Strategije razvoja poljoprivrednih i ruralnih područja za period
2014‐2024;
• inicirali formiranje Grupacije za organsku poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije koja intezivno radi od 2010 godine;
• u saradnji sa Ministarstvom prosvete‐ Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja
pokrenuli rad na uvođenju 5 predmeta iz oblasti organske poljoprivredne proizvodnje za
poljoprivredne škole i učestvovali u izradi nastavnih planova pomenutih
predmeta koji su uvedeni od školske 2010/2011. godine;
• aktivno učestvovali pri formiranju  Stručnog saveta za organsku proizvodnju pri nadležnom ministarstvu čiji smo član od 2011. godine;
• iniciranje predloga MPŠV – Odeljenju poljoprivredne inspekcije za uspostavljanje sistema nadzora u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje;                                                                                                                                                                                                                                                • uputili predlog Gradu Beogradu – Sekretarijatu za privredu za razvijanjem “organskog prstena” Grada Beograda ;

• lobirali kod Uprave za zaštitu bilja za olakšane i ubrzane procedure pri registraciji sredstava namenjenih organskoj poljoprivredi;

• pokrenuli izrada predloga u Pravilniku o načinu obavljanja savetodavnih poslova u
poljoprivredi za 2103.godinu u cilju uvodjenja organskih gazdinstava koja su u sistemu kontrole i sertifikacije u sistem rada savetodavnih poslova, čime je dat pravni osnov na nivou godišnjih Uredbi kojim se utvrđivanju godišnji programi razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi kojim se pobliže utvrđuje obim odnosno broj savetodavaca i profil zaduzenih za vodjenje gazdinstava koja primenjuju metode organske proizvodnje na nivou svake PSS;
• lobirali da se uvećaju sredstva namenjena subvencionisanju organske proizvodnje;
• uputili smo predloge iz više oblasti nadležnom ministarstvu u cilju intenzivnijeg razvoja sektora;
• učestvovali u izradi Nacionalnog Akcionog Plana za razvoj organske proizvodnje u Srbiji 2009‐
2014. kao i njegove revizije za period 2013‐2017. godine;
• u dogovoru sa Ministarstvom prosvete i tehnološkog razvoja uputili predlog o formiranju
stručnog tela za praćenje uticaja GMO sa multidisciplinarnog gledišta;
• podržali osnivanje šest regionalnih centara za organsku poljoprivredu (Selenča, Valjevo,
Negotin, Svilajnac, Užice, Leskovac).

EDUKATIVNI CENTAR

Edukativne aktivnosti od nacionalnog značaja:

• edukacija 240 savetodavaca iz svih 35 poljoprivrednih stručnih službi iz cele Srbije (u
saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede);
• edukovali preko 200 profesora poljoprivrednih stručnih škola sa teritorije cele Srbije na osnovu akreditacije dobijene od Zavoda za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja (u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu) za školske 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014. godine za module „Organska poljoprivreda“ i „Organska prerada“;
• kontinuirana edukacija kontrolnih (sertifikacionih) organizacija
• edukacija Odseka poljoprivredne inspekcije MPZŽS iz oblasti kontrole o.proizvodnje i
trgovaca organskim proizvodima.

Edukacije kao deo redovnih aktivnosti udruženja:

• kontinuirana edukacija svih učesnika organske proizvodnje;
• seminar iz ,,Organskog baštovanstva“;
• saradnja sa lokalnim samoupravama na edukaciji proizvodjača i pomoć pri uspostavljaju
organske proizvodnje;
• obuka zaposlenih u JPK „Gradske pijace“, 2011.godine;
• edukacija zaposlenih u „Centru za ispitivanje namirnica“ Beograd, 2011.godine;
• edukacija zaposlenih u „Institutu za higijenu i tehnologiju mesa“ Beograd, 2013.godine;

INFO CENTAR:

• Info centar na pijaci Zeleni venac je oformljen početkom 2011. godine zahvaljujući podršci Ministrstva poljoprivrede i JKP Gradske pijace Beograd i bavi se pružanjem informacija o organskoj poljoprivredi, pružanjem usluga članovima, edukacijom i prodajom literature.
• U sklopu kancelarije je oformljena biblioteka koja ima 35 naslova iz oblasti organske poljoprivredne proizvodnje.

IZDAVAČKI CENTAR:

•  „Organic news“ koji prati sve aktuelne teme i probleme sektora;
•    Vodič „Kako do sertifikovanog organskog proizvoda“;
• ,,Knjiga evidencije organske poljoprivredne proizvodnje“;

• „Biološka zaštita bilja i otporne sorte u organskoj proizvodnji“

•“Dozvoljena sredstva za zaštitu u organskoj proizvodnji“

•“Suzbijanje korova u organskoj proizvodnji“

•“Vaš Vodič kroz propise za org. poljopr. u Srbiji“

• „Kako ostvariti profit u organskoj proizvodnji ?“

•“Vodič za organsku proizvodnju maline“

•“Vodič za organsku proizvodnju višnje“

•“Vodič za organsku proizvodnju jabuke“

•“Vodič za organsku proizvodnju šljive“

•“Vodič za organsku proizvodnju ribizle, kupine i borovnice“

• studiju „Organska poljoprivreda u Srbiji“ za 2012, 2013, 2104, i 2017. godinu;

• studiju  o  mogućnosti proizvodnje organskih poljoprivrednih proizvoda na rekultivisanim površinama Kolubarskog basena. u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Zemuna (2017).

 

• Uticaj organske poljoprivrede na zaštitu životne sredine, biodiverzitet, očuvanje genetičkih resursa, klimatske promene i kvalitet zemljišta (2017).

•  suizdavači Zbornika referata „Organska proizvodnja i biodiverzitet 1, 2, 3, 4, 5 i 6“

• izdavači smo i suizdavači više izdanja iz oblasti organske poljoprivedne proizvodnje.

CENTAR ZA PROMOTIVNE i MARKETINŠKE AKTIVNOSTI:

• organizovali smo učešće srpskih preduzeća na najvećem svetskom sajmu organskih
proizvoda Biofach ‐ 2010.-2017. god u okviru nacionalnog štanda;
• napravili smo bazu podataka „Ko je ko u organskoj Srbiji“ uz podršku USAID Agrobiznis projekta;
• organizovali smo niz promocija organskih proizvoda u velikim trgovačkim sistemima
uz podršku USAID Agrobiznis projekta;
• organizovali 2 promotivne kampanje sa po 18 pojedinacnih promocija u maloprodajnim objektima uz podršku FAO;
• organizovali smo zajednički nastup organske proizvodnje na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu u maju od 2011- 2017.godine uz podršku Ministrstva poljoprivrede;
• organizovali brojne medjunarodne i nacionalne konferencije;
• u saradnji sa JP „Gradske pijace“Beograda na osnovu Memoranduma o saradnji uspešno smo započeli 2011.godine projekat „Pijaca organske hrane“ i manifestaciju „Dani organske hrane“;
• organizovali brojne izložbe organske proizvodnje u Beogradu;
• učestvovali na lokalnim i regionalnim sajmovima, forumima i konferencijama;
• učestvovali u suorganizaciji naučno-stručnog skupa Otvoreni dani biodiverziteta, 2011- 2017. godine​“
• Bio Balkan Ekspo Beograd2012.-2014.godine;

UČEŠĆE U TRGOVINSKIM MISIJAMA

Trgovinska misija u SAD
”Serbia Organika” je učestvovala, a pod pokroviteljstvom USAID Agrobiznis projekta, u trgovinskoj misiji u SAD (Baltimor i Vašington) 2011. godine. Cilj putovanja bio je upoznavanje sa radom sličnih organizacija u SAD i ostvarivanje poslovnih kontakata za plasman srpskih
proizvoda na američko tržiste.
Posetioci su imali priliku da se sastanu u Vašingtonu sa američkim poslovnim udruženjima koja obuhvataju sektore proizvodnje lekovitog bilja i organske hrane, kao i da posete najveći sajam prirodnih i organskih proizvoda u SAD, “Natural Products Expo East“ u Baltimoru.

Poseta srpskih preduzeća Japanu
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) u saradnji sa JICA Balkan office organizovala je 2012. godine u Japanu ‐ Osaki i Tokiju kurs za srpske predstavnike iz oblasti prehrambene industrije i poljoprivrede. U sklopu posete je organizovani obilazak najvećeg sajma prehrambene industrije u ovom delu sveta, FOODEX‐a, na kome je učestvovalo, na nacionalnom štandu, 7 predstavnika iz Srbije.

NAŠI PARTNERI

Angažujući se na pozicioniranju i promovisanju udruženja i informisanju o planiranim
aktivnostima, “Serbia Organika’’ je od svog osnivanja sarađivala u oblasti agrara sa nizom domaćih
i stranih organizacija i institucija u Srbiji, a naši cenjeni partneri su:

• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
• Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
• Privredna komora Srbije;
• Privredna komora Beograda;
• Poljoprivredni fakultet Beograd;
• Poljoprivredni fakultet Novi Sad;
• Fakultet za ekološku poljoprivredu Edukons;
• Grad Novi Sad- Sekretarijat za privredu;
• USAID;
• GIZ/ACCESS;
• FAO;
• REC ;
• SIDA;

•“Savetodavna stručna služba pri Institutu „Tamiš““;

•Odeljenje za poljoprivredna istraživanja i razvoj Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“

• Savetodavne stručne službe;
• Centar za organsku proizvodnju u Selenči kao i centri u Leskovcu, Valjevu, Svilajncu,
Negotinu i Užicu;

• JKP „Gradske pijace“;
• Terra’s;
• Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja;
• Savetodavna stručna služba pri Institutu „Tamiš“;
• SIEPA;
• Agromreža;

Planirane aktivnosti za naredni period:

• dalji rad na harmonizaciji i povezivanju na svim nivoima u sektoru organske proizvodnje
Republike Srbije u saradnji sa svim dosadašnjim I novim partnerima;
• zajedničko učešće srpskih preduzeća na sajmu Biofach 2015. godine u Nirnbergu;
• saradnja sa Gradom Beogradom na razvijanju organskog prstena Beograda ;
• saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ;
• izrada Žiga garancije Nacionalne asocijacije;
• uvođenje i profilisanje savetodavaca za organsku poljoprivrednu proizvodnje u sistem
Poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi Srbije;
• edukacija proizvođača, prerađivača i potrošača (seminari, radionice, stručni skupovi…);
• nastavak izdavačke delatnosti i rad na harmonizaciji pravila i procedura u primeni (priručnici, brošure, vodiči);
• nastavak rada na razvijanju i unapređenju projekta ,,Pijaca organske hrane“ u saradnji sa JP
,,Gradske pijace“ Grada Beograda;
• nastavak promotivne aktivnosti u cilju boljeg upoznavanja potrošača sa prednostima i značajem organskih proizvoda;
• razvijanje organske proizvodnje u saradnji sa lokalnim samoupravama i Centrima za organsku proizvodnju;
• izbor oglednih škola na čijim posedima će se razvijati organska proizvodnja;
• rad na razvoju organskog stočarstva, naročito kozarstva, ovčarstva i pčelarstva;
• razvoj berze organskih proizvoda ;
• razvoj zadrugarstva kao vida poslovanja koji će olakšati plasman proizvoda na inostrano
tržište;
• organizacija konferencija i nacionalnih foruma;
• lobiranje za povećanje podsticajnih sredstava u organskoj proizvodnji;