Ariljski kraj, nadaleko poznat po proizvodnji maline koje je i geografski zaštićena , sve više ima zaintersovanih proizvođača za gajenje organske maline.Sa ciljem  razvoja organkse proizvodnje i podrške prozvođačima toga kraja Serbia organika je uz podršku GIZ PDP organizovala tokom decembra obuku u Arilju, tokom koje su proizvođači  OZ  „Agro Eko Voce“  imali priliku da saznaju sve o osnovnim principima, standardima, zakonskim okvirom i kontroli i sertifikaciji, kao i o  tehnologiji gajenja i merama zaštite, ekonomskim aspektima kao i optimalnim tehničkim rešenjima sistema za navodnjavanje.

 

IMG_1351

IMG_1345IMG_1355