Istorijat
Počeci organske proizvodnje datiraju sa početka dvadesetog veka.
Osnovni principi organske proizvodnje
Osnovne principe za razvoj organske poljoprivrede postavio je IFOAM.
Šta je organska proizvodnja?
Organska proizvodnja je sistem održive poljoprivrede koji se bazira na visokom poštovanju ekoloških principa.
OP-u-Srbiji-2017-SRB-717x1024 (1)vvvvvvv Organska proizvodnja u Srbiji
Pogledajte publikaciju koja daje kompletan pregled organske proizvodnje u Srbiji
Šumski plodovi / Lekovito bilje
Divlje biljne i životinjske vrste sakupljaju se iz prirodnih staništa uz poštovanje strogih kriterijuma.
Reproduktivni materijal
Prednost prilikom izbora sorti bilja imaju domaće autohtone sorte, prilagođene lokalnim agroekološkim uslovima.
Ishrana bilja / Oplemenjivanje zemljišta
Jedan od najvažnijih ciljeva u organskoj poljoprivredi je održavanje biološke aktivnosti zemljišta.
Zaštita bilja / Zdravlje životinja
Zaštita bilja u organskoj proizvodnji zasniva se na merama koje održavaju i unapređuju ekološku ravnotežu.
Prerada proizvoda
U preradi organskih proizvoda koriste se isključivo sertifikovani organski sastojci.
  Mehanizacija i alati
Mehanizacija i alati su prilagođeni specifičnostima obrade u organskoj proizvodnji.