Organska biljna proizvodnja

Metodama organske biljne proizvodnje doprinosi se minimalnom zagađenju životne sredine.

Organska stočarska proizvodnja

U organskoj proizvodnji dobrobit životinja ima visok prioritet. Pre svega životinjama treba obezbediti uslove za njihov rast i razvoj u skladu sa prirodnim genetskim potencijalom.

Proizvodnja gljiva

Upotreba gljiva u sve širim razmerama bazira se na njihovoj pristupačnoj proizvodnji, značajnoj nutritivnoj vrednosti i sadržaju medicinski aktivnih materija koje povoljno utiču na ljudski organizam.