Serbia organika će u naredna 3,5 meseca realizovati uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede projekat “Podržimo organsko”, koji ima za cilj da promoviše i podigne svest šire javnosti o organskoj proizvodnji  i organskim proizvodima, uputi na prepoznavanje sertifikovanih organskih proizvoda i nacionalnog logoa,  ukaže na značaj za ishrani, ali i koristima koje ova proizvodnja ima na celokupnu životnu sredinu i čuvanje prirodnih resursa.

Projekat ima i edukativnu komponentu pošto će se kroz aktivnosti edukovati potrošači o tome koji su principi i metode ove proizvodnje, kako se proizvodni tok kontoliše i sertfikuje, koje su nadlžene institucije za kontrolu, i kako da razlikuju  nepravilno deklarisane i promovisane proizvode od  kontrolisanih i sertifikovanih organskih proizvoda, i na šta da obrate pažnju pri kupovini ovih namirnica.

U tom cilju će biti organizovani i “dani otvorenih organskih farmi“ tokom kojih ćemo organizovati posetu potrošača sertifikovanim organskim gazdinstvima kako bi se na licu mesta upoznali sa ovom proizvodnjom, videli na koji način se ona sprovodi  i pazarili proizvode,  i time doprineli i ekonomskom razvoju i održivosti gazdinstava u ruralnim područjima u cilju razvijanja i  kupovine na kućnom pragu.

 U okviru projekta će Serbia organika organizovati nastup proizvođača na Organic live fest-u 2017.  koji se održava sedmi put,  02. i 03. 09.   u Beogradu, u  Topčiderskom parku. Proizvođači će u okviru izložbenih štandova Serbia orgnike koji su obezbeđeni podrškom MPŠV predstaviti svoje sertifikovane organske proizvode, voće, povrće, jaja, zimnicu,  brašna, sušeno voće itd.

Prvog dana festivala, 02.09. u intervalu od  14.00 do 15.00 biti organizovana interaktivna radionica sa ciljem edukacije šire javnosti o prepoznavanju organskih proizvoda i razlikovanju od konvencionalnih i lažnih organskih,  načinu proozvodnje, kontrole i sertifikacije kao o zaštiti prava potrošača organskih namirnica.

Tom prilikom će prisutnima biti podeljeni prigodni pokloni sa proizvodima – organske korpice kao i edukativni materijali koji su takođe izrađeni uz podršku MPŠV.

Projektom je predviđena i edukacija proizvođača iz ruralnih područja kojima će se predstaviti osnovni principi ove proizvodnje, metode i tehnologije, zakonski okvir, procedura ulaska, aktuelni trendovi na domaćem tržištu i kanali prodaje, mere podrške resornog ministarstva itd.