Priručnik „Kako ostvariti profit u organskoj proizvodnji?“ smo izradili sa idejom da pružimo svim potencijalno  zainteresovanim kao i onima koji se već  bave ovom proizvodnjom i/ili  preradom, ali i svim ostalima informacije o svim ekonomskim aspektima ove proizvodnje odnosno kako racionalno proizvesti organski proizvod.

Ekonomski aspekt organske proizvodnje je važna tema koja zanima sve oni koji razmišljaju da otpočnu ovu proizvodnju i one koji žele da je ekonomski unaprede. Kako bi se racionalno i efikasno sprovodila organska proizvodnja važno je upoznati se sa svim važnim faktorima koji na to utiču kao što su: utvrđivanje troškova, sastavljanje kalkulacija,  kao cene koštanja, ekonomski efekti prerade i drugo.Iz tih razloga smo pripremili ovo izdanje, autora Prof dr Zorice Sredojević, redovnog profesora Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Ivane Simić, dipl.inž- Master, a uz finansijsku podršku nemačke vladine organizacije za međunarodnu saradnju GIZ ACCESS.

Iz predgovora autora prenosimo:

„Struktura materije je koncipirana u nekoliko delova, a ključni se odnose na mogućnosti redukcije troškova proizvodnje s jedne strane, i unapređenju marketinga organskih proizvoda, s druge strane. Glavni akcenat se odnosi na analizu mogućnosti racionalizacije troškova koji mogu da doprinesu nižoj ceni koštanja finalnih proizvoda, a samim tim i boljem finansijskom rezultatu u određenoj liniji organske proizvodnje. Kako se tokom procesa proizvodnje, tako se i u preradi i plasmanu, značajno stvara dodata vrednost organskih proizvoda, a sve to doprinosi unapređenju i profitabilnijem poslovanju u sektoru organske proizvodnje. Pored bioloških vrednosti i kvaliteta organskih proizvoda, skrenuta je pažnja na parametre marketinga koji u značajnoj meri mogu da doprinesu većoj prodajnoj ceni. Tu se pre svega misli da, pored sertifikata, unapređenje plasmana može da se postigne kroz ambalažu, dizajn, geografsko poreklo, robnu  marku, stvaranjem brenda i sl.U ovoj publikaciji su sažeto opisani značajni elementi i smernice za uspešno poslovanje u proizvodnji organskih proizvoda. Tehnologija organske proizvodnje je specifična, a posebno u primeni agrotehničkih mera, gde plodored ima značajnu ulogu. Upravo, ovde je i skrenuta pažnja na značaj pripreme plana proizvodnje i uvođenju plodoreda, a sve u cilju efikasnog poslovanja i održivog korišćenja resursa.

Smernice date u ovoj publikaciji mogu da budu od koristi i za nauku i za praktične svhe. U nauci,  koncipirana materija, daje osnovu za razvoj novih metoda za unapređenje organske proizvodnje. U praksi, publikacija može da posluži kao poslovni vodič za savetodavce, proizvođače, prerađivače, distributere i druge učesnike u lancu vrednosti organskih prozvoda.