Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovore u poglavljima 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i 13 – Ribarstvo, održala je  09.06. sednicu u smederevskom Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Tema skupa: Proces pregovora sa EU i perspektive razvoja organske proizvodnje.

Skup je podržan sredstvima Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) u okviru CSOnnect programa kroz podršku Institucionalnom  grantu.

Zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji i jedan od koordinatora Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati pregovore sa EU u oblasti poljoprivrede, Ivan Knežević je rekao da je sednica na temu organske proizvodnje sazvama posle dve godine  d prethodne u cilju   da se vidi kakve su se promene desile u međuvremenu i da bi se  promoviasalo i informisale zainteresovane strane u ovom delu naše zemlje, jer uloga Konventa nije samo praćenje procesa pregovora i doprinos formulisanju pregovaračkih pozicija, već i informisanje zainteresovanih strana o različitim temama, potencijalima i efektima ulaska naše zemlje u EU.

Predavači na sednici su bili Jelena Milić, samostalni savetnik za razvoj organske proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ivana Simić, Generalni sekretar Serbia organike i Ivan Tupajić, iz firme Superior doo Velika Plana, koji je govorio o proizvodnji organskog semena i sadnog materijala.

Budući da u ovom regiou Srbije organska proizvodnja nije razvijena, a ima puno interesovanja, tokom sednice su prisutni imali priliku da se upoznaju sa principima organske proizvodnje, zakonskim okvirom,  merama podrške,   procedurom kako se postaje organski proizvođač u skladu sa zakonskim propisima iz ove oblasti i tržištem organskh proizvoda u Srbiji i u Evropskoj uniji.

 

Konvent-2-768x439