Deseta redovna godišnja  sednica Skupštine članova Serbia organike će se održati 23.novembra (četvrtak) u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije,

Na ovoj sednici će jedna od tačaka dnevnog reda biti i izbor članova Upravnog odbora na osnovu člana 12, stav 4,  Statuta zato što je mandat članova Upravnog odbora 4. godine.Nakon izbora članova, izabraće se i predsednik Upravnog odbora i zamenik Predsednika Upravnog odbora iz reda novoizabranih članova.

  • Predloženi članovi Upravnog odbora mogu da budu isključivo aktivni članovi Skupštine (oni koji redovno izmiruju godišnju članarinu) u skaldu sa odredbama Statuta
  • Pravo predloga članova Upravnog odbora imaju svi aktivni članovi

Uz predlog imena i prezimena dostavlja se sledeće:

1)  saglasnost predloženog člana uz obrazloženje na koji načni kao član UO može doprineti radu Serbia organike, u slučajevima kada kandidat sam sebe predlaže kao i kada ga predlaže drugi član Skupštine (slobodna forma);
2)  biografija predložene osobe (slobodna forma)