Udruženje „ORGANSKA BAŠTA“ upisuje novu grupu polaznika Škole koja počinje 14. maja 2018. godine.
Škola traje 5 nedelja, a nastava se održava na Voždovcu ponedeljkom i petkom od 18.00 do 20.30 časova. Nastavu čine.teoretski deo, praktični rad na radionicama u organskoj demonstracionoj bašti i konsultantski rad sa polaznicima.
​Više informacija www.organskabasta.rs