Obuku iz oblasti organske proivodnje sa naglaskom na voćarsku proizvodnju po kojoj je inače ovaj kraj Srbije poznat organizuje 03.02.Serbia Organika u saradnji sa Opštinom Ivanjica i namenjena  je  proizvođačima koji imaju nameru da otpočnu organsku prozvodnju kao i unapređenju znanja i veština onih koji su je već započeli. Tokom treninga će prisutni imat priliku da saznaju sve o osnovnim principima, standardima, zakonskim okvirom, kontroli i sertifikacij organske proizvodje, kao i o  tehnologiji gajenja voća i merama zaštite, kao i o ekonomskim aspektima  i optimalnim tehničkim rešenjima sistema za navodnjavanje.Obuka se organizuje uz podršku Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.Obuka će biti realizovana u prostorijama Doma kulture Ivanjica u Plavoj sali, sa početkom u 11. časova.

U prilogu je program

Програм семинара Ивањица