Serbia Organika nastavlja sa edukacijom kontrolnih organizacija koje obavljaju kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje u Republici Srbiji. Trening pod nazivom:TEHNOLOGIJA PRERADE ORGANSKIH PROIZVODA, OSNOVI MIKROBILOŠKE ISPRAVNOSTI I HIGIJENSKOG INŽENJERINGA I DIZAJNA“ će se održati na 13.04.2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu