Prvu organsku farma muznih krava u Srbiji u mestu Čurug koja posluje u okviru poslovnog sistema Global Seed su učenici i nastavnici Poljoprivredne škole PK Beograd imali priliku da posete i da se na licu mesta upoznaju sa principima i standardima po kojima funkcioniše ova farma kojom bi se mogle podičiti i države koje su mnogo naprednije u organskoj proizvodnji od Srbije. Global Seed u okviru svog poslovanja sprovodi organsku biljnu i stočarsku proizvodnju na preko 2.000 ha,  proizvodi organsku stočnu hranu i proizvodnjom obnovljivih izvora energije čime imaju potpuno zaokružen sistem što je osnovni princip organske proizvodnje. Učenici škole koji pohađaju smerove veterinarski i poljoprivredni tehničar su se prvi put susreli sa organksom farmom i sa velikim interesovanjem su slušali i komunicirali sa predstavnikom farme koji nas je uputio u sve vazne aspekte proizvodnje.

20180425_111959

 

 

 

20180425_113404

 

 

 

20180425_113159 20180425_112055

20180425_120018