„Serbia Organica“ je vodeći INFO Centar za organsku proizvodnju u Srbiji. Kod nas možete pronaći sve informacije na jednom mestu i pratiti najnovija dešavanja u organskoj proizvodnji u Srbiji i u svetu.

Usluge koje pružamo:

  • Edukacija o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji;

  • Konsultantske i savetodavne usluge;

  • Organizacija seminara, konferencija i stručnih skupova o organskoj proizvodnji;

  • Organizacija učešća na sajmovima i izložbama u zemlji i inostranstvu;

  • Posredovanje u pronalaženju partnera za plasman i nabavku organskih proizvoda;

  • Pomoć pri plasiranju proizvoda na domaće i inostrano tržište;

  • Kreiranje poslovnih kontakata (B2B);

  • Organizacija promotivnih akcija u cilju edukacije potrošača o organskim proizvodima;

  • Lobiranje.


Za detaljnije informacije obratite se na office@serbiaorganica.org.