Domaća regulativa
Proizvodnja organskih proizvoda u Republici Srbiji regulisana je Zakonom o organskoj proizvodnji.
Strana regulativa
Potražnja za organskim proizvodima iz Srbije je u stalnom porastu.
Ministarstvo
Poštovanje standarda i zakonskih propisa u organskoj proizvodnji je pod stručnim nadzorom državnih organa.