Odsek za organsku proizvodnju

Metodama organske biljne proizvodnje doprinosi se minimalnom zagađenju životne sredine.

Odsek za ruralni razvoj

Odsek za ruralni razvoj obavlja poslove koji se tiču unapređenja organske proizvodnje.