Odsek za ruralni razvoj obavlja poslove koji se tiču unapređenja organske proizvodnje, predlaganja mera za podršku razvoju organske proizvodnje, praćenje propisa EU i pripreme stručnih osnova za izradu propisa, koordinisanje rada Stručnog saveta za organsku proizvodnju, međunarodne saradnje iz oblasti organske proizvodnje i izrađuje informacije i analize o stanju u organskoj proizvodnji.